Välkommen som medlem hos PiteMoppers.
Efter det att formuläret här under blivit ifyllt och inskickat
kommer du att få uppgifter om hur avgiften skall betalas.
Medlemsavgiften är för närvarande 150kr per år.

Namn:
Adress:
Postnummer:
Telefonnummer:
Mail:
Mopeder:
Här med har jag tagit del av och godkänner Pitemoppers stadgar
Tillbaka